Naust ved Sørfjorden

  • Naust ved Sørfjorden.  © Anne Gullbjørg Digranes

    Naust ved Sørfjorden. © Anne Gullbjørg Digranes

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

60.299425682417045, 6.605379581451416
Kva:  Naust ved fjorden
Stad:  Aga, Ullensvang kommune
Å komme dit: 26 km frå Odda sentrum på fv 550
16 km frå ferjekaien på Utne
200 frå Agatunet
Kontaktperson

Hardanger og Voss museum: 53 66 22 14

hardangerogvossmuseum.no

Hardanger folkemuseum: 474 79 8 84

Straumuttak Ja
Sanitære anlegg Ja, på Agatunet
Næraste bensinstasjon Nå, 6 km
Næraste hotell

Utne hotel, Utne, 16 km

http://utnehotel.no/

Næraste flyplass Haugesund lufthavn, 2 t 30 min
Bergen lufthavn Flesland, 2 t 15 min
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40