Fruktbløming på Nå

  • Plommetre i bløming, Bråberg. © Arnhild Bleie.

    Plommetre i bløming, Bråberg. © Arnhild Bleie.

  • Plommetre i bløming, Bråberg. © Arnhild Bleie.

    Plommetre i bløming, Bråberg. © Arnhild Bleie.

  • Fruktbløming sett mot Reiseter. © Arnhild Bleie.

    Fruktbløming sett mot Reiseter. © Arnhild Bleie.

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

60.25435502735952, 6.566833019387559
Kva: Fruktbløming
Stad: På Bråberg og på vegen frå Nå opp til Reiseter
Å komme dit:

22 km frå Odda på fv 550

24 km frå Utne på fv 550

Kontaktperson Arnhild Bleie http://www.bleietunet.no
Straumuttak Ja
Sanitære anlegg Ja
Næraste bensinstasjon
Næraste hotell Utne hotel, Utne, 23 km
Næraste flyplass Haugesund lufthavn, 2 timer 20 min
Bergen lufthavn Flesland, 2 timer 25 min
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40