Fruktfelt sett mot Velureskredene

  • Fruktfelt sett mot Velureskredene. - © Unni Digranes

    Fruktfelt sett mot Velureskredene. - © Unni Digranes

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

60.33775552963176, 6.658264151774347
Kva: Bløming
Stad: Fruktfelt på Lofthus sett mot Velureskredene
Å komme dit:  
Kontaktperson www.visitullensvang.no
Straumuttak www.visitullensvang.no
Sanitære anlegg www.visitullensvang.no
Næraste bensinstasjon Lofthus eller Kinsarvik
Næraste hotell Hotel Ullensvang, Lofthus. http://www.hotel-ullensvang.no/
Kinsarvik Fjord Hotel, Kinsarvik. http://www.kinsarvikhotel.no/en/
Næraste flyplass Bergen lufthavn Flesland, 2 timer 20 min
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40