Agatunet sett ovanfrå

  • Agatunet sett ovanfrå.  © Arvid Aga.

    Agatunet sett ovanfrå. © Arvid Aga.

  • Agatunet set frå Tveitaberget mot sør. © Arvid Aga.

    Agatunet set frå Tveitaberget mot sør. © Arvid Aga.

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

60.300325101151664, 6.59951734549395
Kva: Agatunet.
Stad: Aga, Ullensvang kommune
Å komme dit: 26 km frå Odda sentrum på fv 550
16 km frå ferjekaien på Utne
 
Kontaktperson

Hardanger og Voss museum 53 66 22 14

hardangerogvossmuseum.no

Hardanger folkemuseum: 474 79 8 84

Fotograf Arvid Aga: http://www.finn.no/bedrift/arvid-aga-1120929

Straumuttak -
Sanitære anlegg På Agatunet
Næraste bensinstasjon Nå, 6 km
Næraste hotell

Utne hotel, Utne, 16 km

http://utnehotel.no/

Næraste flyplass Haugesund lufthavn, 2 t 30 min
Bergen lufthavn Flesland, 2 t 15 min
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40