Botnane mot Balen

  • Botnane mot Balen med hesjastaurskuret,bløming - © Anne Gullbjørg Digranes

    Botnane mot Balen med hesjastaurskuret,bløming - © Anne Gullbjørg Digranes

  • Frukbløming på Balen med Åsenuten bak - © Anne Gullbjørg Digranes

    Frukbløming på Balen med Åsenuten bak - © Anne Gullbjørg Digranes

  • Åsenuten sett med vårbøar nedom - © Anne Gullbjørg Digranes

    Åsenuten sett med vårbøar nedom - © Anne Gullbjørg Digranes

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

60.1596777508245, 6.541066646313993
Kva: Botnane mot Balen med hesjastaurskuret,bløming
Stad: Digranes, Ullensvang kommune
Å komme dit: 12 km frå Odda sentrum på Fv 550
1 km på privat bil- og gardsveg opp frå riksveg
Kontaktperson

Oddmund Digranes (grunneigar bøen)

Vilde Aakre Digranes (grunneigar fruktfelt)

anne.gullbjorg@filmlocationhardanger.no 930 56 696

Straumuttak -
Sanitære anlegg Event. avtale med grunneigarar
Næraste bensinstasjon 8 km sørover Fv 550 til Eitrheim, Odda.
Næraste hotell Hardanger hotel, Odda, 13 km.  http://www.hardangerhotel.no/en
Tyssedal hotel, Tyssedal, 17 km http://www.tyssedalhotel.no/
Utne hotell, Utne, 31 km http://utnehotel.no/
Næraste flyplass Haugesund lufthavn, 2 timer 15 min
Bergen lufthavn Flesland, 2 timer 25 min
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40