Utløe på Åse

 • Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

  Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

 • Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

  Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

 • Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

  Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

 • Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

  Utløe på Åse © Anne Gullbjørg Digranes

 • PAN v frå utløe til utsikt mot Sørfjorden og PAN tilbake

Pila viser kvar fotografen sto då biletet blei tatt.

Nord 6700446.18 Øst 31082.5
Kva:  Utløe på Åse
Stad: Åse, Ullensvang kommune
Å komme dit:

13 km frå Odda sentrum på fv 550
2 km på privat bilveg opp frå riksvegen.

Skogsveg fram til løa

Kontaktperson

Kjell Inge Åse (grunneigar) tlf.: 489 96 259

Kåre Johannes Aase (grunneigar)
Tlf.: +47 53 64 56 22

anne.gullbjorg@filmlocationhardanger.no  930 56 696

Straumuttak Ja
Sanitære anlegg Ja
Næraste bensinstasjon 11 km, Nå
15 km, Odda
Næraste hotell Hardanger Hotel, 15 km
Tyssedal hotel, 19 km
Utne hotel, 27 km
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40