Nipene

  • Nipene sett frå Buførevegen. © Kåre Grønsnes

    Nipene sett frå Buførevegen. © Kåre Grønsnes

  • Nipene sett med Buførevegen. © Kåre Grønsnes

    Nipene sett med Buførevegen. © Kåre Grønsnes

The pointer shows where the photographer stood when the picture was taken.

60.25020486144057, 6.515270235249773
Kva: Nipene
Stad: Reiseterlia, Vikebygd, Ullensvang kommune
Å komme dit: 23 km frå Odda sentrum på fv 550
3 km bygdeveg til Reiseter, sti vidare
Kontaktperson

Kåre Grønsnes 919 95 729

Straumuttak -
Sanitære anlegg -
Næraste bensinstasjon
Næraste hotell

Frå Reiseter:

Hardanger hotell, 25 km

Utne hotel, Utne, 26 km

Næraste flyplass

Frå Reiseter:

Haugesund lufthavn, 2 timer 30 min
Bergen lufthavn Flesland, 2 timer 35 min

Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40