Åse

 • Åse © Arne Hesjedal

  Åse © Arne Hesjedal

 • Gamlahuset, Johannesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Gamlahuset. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Gamlahuset, Johannesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Gamlahuset, Johannesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Gamla eldhuset, Johannesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Gamla eldhuset, Johanesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Gamlahuset, vinter. © Kåre Johannes Aase

  Gamlahuset, vinter. © Kåre Johannes Aase

 • Gamlahuset, sett frå vest. © Anne Gullbjørg Digranes

  Gamlahuset, sett frå vest. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Åsenuten, september. © Anne Gullbjørg Digranes

  Åsenuten, september. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Åsenuten sett frå gamlahuset. © Anne Gullbjørg Digranes

  Åsenuten sett frå gamlahuset. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Våningshuset, Johannesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

  Våningshuset, Johannesbruket. © Anne Gullbjørg Digranes

 • Johannesbruket sett mot Mågenose/Hanakamb. © Anne Gullbjørg Digranes

  Johannesbruket sett mot Mågenose/Hanakamb. © Anne Gullbjørg Digranes

The pointer shows where the photographer stood when the picture was taken.

60.16925576396481, 6.53935432434082
Kva:  Åse
Stad: Åse, Ullensvang kommune
Å komme dit: 13 km frå Odda sentrum på fv 550
2 km på privat bilveg opp frå riksvegen
Kontaktperson

Kjell Inge Åse (grunneigar) tlf.: 489 96 259

Kåre Johannes Aase (grunneigar)
Tlf.: +47 53 64 56 22

anne.gullbjorg@filmlocationhardanger.no  930 56 696

Straumuttak Ja
Sanitære anlegg Ja
Næraste bensinstasjon 11 km, Nå
15 km, Odda
Næraste hotell Hardanger Hotel, 15 km
Tyssedal hotel, 19 km
Utne hotel, 27 km
Næraste helikopterbase Airlift AS, Husedalen i Kinsarvik. Tlf.: +47 53 66 64 40